Φωτισμός εκτάκτου ανάγκης BHG-12

Εφαρμογές

Σε Ανελκυστήρες

Χαρακτηριστικά

  • Φορτιστής για μπαταρίες μολύβδου-οξέος με ονομαστική τάση 12 V και χωρητικότητες από 1Ah έως 15Ah.
  • Προστασία αρνητικής πολικότητας και βραχυκυκλώματος για φώτα έκτακτης ανάγκης στην καμπίνα (min 500mA) και προστασία για φόρτιση της μπαταρίας.
  • Κλέμμες για βοηθητική ισχύ από την μπαταρία
  • Ελεύθερη επαφή για ενημέρωση ύπαρξης τάσης δικτύου (φως καμπίνας)
  • Ελεύθερη επαφή για ενημέρωση κατάστασης μπαταρίας
  • Ένδειξη κατάστασης με 4 LEDs
  • Εσωτερική προστασία
  • Προστασία σε περίπτωση λανθασμένης πολικότητας της μπαταρίας και ανίχνευση ελαττωματικής μπαταρίας
  • Προστασία της υπερβολικά αποφορτισμένης μπαταρίας